پرش لینک ها

بازی درمانی چیست؟

زندگی امروزه به سرعت در حال پیشرفت است، اما در این بین کودکان بیشترین مراقبت را می خواهند چرا که آنها نیاز دارند تا بخشی از زندگی خود را به خصوص دوران کودکی شان را، به کندی سپری کنند. اگر این میزان سرعت با مدیریت مناسب همراه نباشد، باعث به وجود آمدن اختلالاتی در زندگی و به ویژه در کودکان ما می شود.

بازی درمانی

امروزه اختلالاتی از جمله بیش فعالی، ناتوانی در کنترل خشم، اوتیسم و … به سرعت در بین کودکان در حال شیوع است که در حال حاضر با کمک متخصصان کودک و روانشناسان می توانیم به کودکان کمک کنیم.

نکته‌ی بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد، نقش مهم تکنولوژی در زندگی است. امروزه تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است و این بر کسی پوشیده نیست. حال آنکه اگر خانواده ای به استفاده درست از این ابزارها آگاهی نداشته باشد، می تواند حتی به ضرر کودک نیز تمام شود.

تلفن همراه هوشمند به عنوان یکی از دستگاه های پر استفاده و بسیار در دسترس شناخته می شود. از این رو می توان با استفاده از این ابزار و ساخت نرم افزار ها و بازی های جذاب علاوه بر سالم بودن و ارتقا مهارت ها، تا حدی درمانگر هم باشد.

بازی درمانی یکی از روش های مؤثر در درمان مشکلات رفتاری و روانی کودکان است. بازی فرصتی را به کودکان ما می دهد تا احساسات خود به طور آزادانه بیان کنند و با تاثیر پذیری از بازی مشکلات خود را در واقعیت جبران کنند و برای آنها راه حل بیابند.

اسباب بازی ها مانند کلمات کودک و بازی مانند زبان کودک است!

بازی آموزشی درمانی

بازی درمانی براساس انعکاس رفتار کودک است. باید احساسات کودک را طوری شناسایی کرد و آن را به کودک منتقل کرد که کودک نسبت به اعمال و رفتار خود آگاه شود.

بازی درمانی در واقع از موقعیت بازی برای ایجاد ارتباط با کودک استفاده می‌کند و به تخلیه هیجانی او و حل مشکلات رفتاری اش کمک می کند.

یکی از ویژگی های مهم بازی درمانی این است که دیگر صحبت از قضاوت و ارزشیابی بزرگترها نیست و کودک نگران خطا و اشتباهی که دارد نمی شود.

در تجربه بازی درمانی، فضای امنی به کودک داده می شود و با انجام بازی خود را بهتر بشناسد تا آنجا که با ارتقا مهارت های خود زندگی بهتری را تجربه کند.

یک دیدگاه بگذارید